THÔNG TIN CHUYẾN

Xe

Xe 4 chỗ plus.

Xe đời mới, lịch sự, sạch, không mùi, êm ái, an toàn, chở được 4 người và 4 vali như: Vios, City,...

Xe

Xe 7 chỗ

Xe đời mới, lịch sự, sạch, không mùi, êm ái, an toàn, chở được 7 người như: Innova, Fortuner,...

Xe

Xe 16 chỗ

Xe đời mới, lịch sự, sạch, không mùi, êm ái, an toàn như: Transit, Solati,...

Xe

Xe 29 chỗ

Xe đời mới, có karaoke, sạch, lịch sự, không mùi, êm ái, rộng, an toàn như: Thaco, Samco,...

Xe

Xe 45 chỗ

Xe đời mới, có karaoke, sạch, lịch sự, không mùi, êm ái, rộng, an toàn như: Thaco, Samco ,...


Lightbox button


Vietnamese English
error: Content is protected !!